Sağlık

185 Yıllık Eczacılık Tarihimizde Süregelen Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, eczacılık sektöründeki kronik sorunlara dikkat çekti: Eczacıların özlük hakları, kontrolsüz fakülte açılışları, ilaç teminindeki krizler ve artan şiddet olayları gibi sorunlara acil çözümler getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de modern eczacılığın temellerinin atıldığı ilk eczacılık sınıfının açılmasının ve ilk eczacılık dersinin verilmesinin üzerinden tam 185 yıl geçti. Bu uzun ve köklü geçmişe rağmen, eczacılık sektöründe hala birçok çözülmeyi bekleyen sorun bulunmaktadır. Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, bu sorunlara dikkat çekerek hükümetin acil ve kapsamlı bir çalışma başlatması gerektiğini belirtti.

Eczacıların Emekleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Ülkemizde ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen her aşamada 50 bini aşkın eczacı görev yapmaktadır. Kamuda, akademide, ilaç sanayisinde ve eczanelerde çalışan bu eczacılar, halkın güvenilir ve kolay erişebilir ilaçlara ulaşabilmesi için büyük emek vermektedirler. Ancak, özellikle kamuda görev yapan eczacıların özlük haklarında süregelen sorunlar ve diğer pek çok mesele hala çözüm beklemektedir.

Kontrolsüzce Açılan Eczacılık Fakülteleri

Son yıllarda, kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri, mezun sayısında artışa neden olmuş ancak bu durum, eczacılık eğitiminin kalitesini düşürmüş ve iş bulma konusunda zorluklar yaratmıştır. Fakülte sayısındaki artış, sektördeki rekabeti de artırmış, bu da mevcut eczacıların iş güvenliğini tehlikeye atmıştır.

Deprem Bölgesindeki Zorluklar

Deprem bölgesinde görev yapan eczacılar, büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu bölgelerdeki eczaneler, hem fiziki hasarlarla başa çıkmak hem de ilaç temininde yaşanan sorunları aşmak zorunda kalmaktadırlar. Deprem sonrası altyapı sorunları, eczacıların hizmet sunmasını güçleştirmiştir.

Eczacılara Yönelik Artan Şiddet Olayları

Son dönemde eczacılara yönelik artan şiddet olayları, sektörün en ciddi sorunlarından biridir. Eczacılar, sadece mesleklerini icra ederken değil, aynı zamanda şiddet olaylarına karşı da mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, eczacıların moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

İlaç Teminindeki Kriz ve Sağlık Uygulamalarındaki Değişiklikler

İlaç temininde yaşanan krizler, halkın sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, sağlık uygulamalarındaki sürekli değişiklikler, eczacıların adaptasyon sürecini zorlaştırmakta ve iş yüklerini artırmaktadır. Yüksek işletme giderleri ve ilaç fiyatlarındaki dalgalanmalar da eczacıları finansal açıdan zor durumda bırakmaktadır.

Çözüm Önerileri ve Çağrı

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, bu sorunların çözümü için iktidarın acil ve kapsamlı bir çalışma başlatması gerektiğini vurgulamaktadır. Eczacıların özlük haklarının iyileştirilmesi, kontrolsüz fakülte açılışlarının önlenmesi, deprem bölgesindeki eczacılara özel destek sağlanması, şiddet olaylarının engellenmesi ve ilaç teminindeki krizlerin çözülmesi için gerekli adımların atılması elzemdir.

”Ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarihten bu yana tam yüz seksen beş yıl geçti. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen her aşamada 50 bini aşkın eczacı kamuda, akademide, ilaç sanayisinde ve eczanelerde güvenilir ve kolay erişebilir ilaç için büyük emek vermektedirler. Ancak başta kamuda görev yapan eczacıların özlük haklarında süregelen sorunlar olmak üzere kontrolsüzce açılan fakülteler, deprem bölgesinde devam eden zorluklar, son dönemde eczacılara yönelik artan şiddet olayları, ilaç teminindeki krizin bir türlü çözülememesi, sağlık uygulamalarının sürekli değişmesi, yüksek işletme giderleri, ilaç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve finansman sorunları hâlâ devam etmektedir. Bu sorunların çözümü için bir an önce iktidarın kapsamlı bir çalışma başlatması gerekmektedir diyorum.” dedi. 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu