Dünya

ABD’deki Hane Halkı Fazla Tasarruflarını Tüketti mi?

ABD’deki hane halkı fazla tasarruflarını tüketti mi? Bu sorunun cevabı, fazla tasarrufların ne kadarının kaldığına ilişkin farklı tahminlere bağlıdır. Bu makalede, bu konudaki tartışmayı ve tüketici harcamalarının büyümesini etkileyen diğer faktörleri ele alacağız.

ABD’de tüketici harcamaları, pandemi sırasında biriken muazzam fazla tasarruf havuzundan yararlanabilme becerisi sayesinde artmaya devam ediyor. Ancak bu havuzun ne kadarının kaldığı konusunda bir belirsizlik var. Bu da tüketici harcamalarının büyümesinin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Fazla Tasarrufların Kaynağı

Fazla tasarruflar, hane halkının gelirinin harcamalarından fazla olması durumunda ortaya çıkar. Pandemi sırasında, ABD hükümeti çeşitli teşvik paketleri uyguladı. Bu paketler, işsizlik yardımı, doğrudan ödemeler ve vergi indirimleri gibi unsurları içeriyordu. Bu sayede hane halkının geliri arttı. Öte yandan, pandemi kısıtlamaları ve sağlık endişeleri nedeniyle harcamalar azaldı. Bu da fazla tasarrufların birikmesine yol açtı.

San Francisco Federal Rezerv Bankası tarafından yapılan bir araştırma, fazla tasarrufların Haziran 2021’de 2,1 trilyon ABD dolarına ulaştığını tahmin ediyor. Bu rakam, harcanabilir gelirin yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor.

Fazla Tasarrufların Tükenmesi

Fazla tasarrufların ne kadarının kaldığı konusunda farklı görüşler var. San Francisco Fed’in çalışması, fazla tasarrufların Haziran 2023 itibarıyla yalnızca 190 milyar ABD dolarının kaldığını öngörüyor. Bu oranda fazla havuz bu çeyreğin sonunda tükenecek. Bu da tüketicilerin harcamalarını artırma yeteneği üzerinde daha fazla kısıtlama olduğunu gösteriyor.

Bu çalışmanın yazarları, fazla tasarruf tutarını belirlemek için şöyle bir yöntem kullanıyor: Pandemi öncesi harcama eğilimlerine dayanarak, pandemi sırasında ne kadar harcama yapılması gerektiğini tahmin ediyorlar. Ardından, gerçekleşen harcamayla bu tahmini karşılaştırarak, ne kadar fazla veya eksik harcama yapıldığını hesaplıyorlar. Fazla harcama yapıldığında, fazla tasarruf havuzundan para çekildiği varsayılıyor.

Ancak bazı özel sektör ekonomistleri, bu yöntemin gerçekçi olmadığını düşünüyor. Onlara göre, pandemi öncesi harcama eğilimleri pandemi sonrasında geçerli olmayabilir. Örneğin, pandemi sonrasında insanlar seyahat etmeye veya restorana gitmeye daha hevesli olabilirler. Bu da harcamaların artmasına neden olabilir. Bu durumda, fazla tasarrufların daha yavaş tükenmesi beklenir.

Bu ekonomistler, fazla tasarruf tutarını belirlemek için başka bir yöntem kullanıyorlar: Pandemi öncesi tasarruf oranına dayanarak, pandemi sırasında ne kadar tasarruf yapılması gerektiğini tahmin ediyorlar. Ardından, gerçekleşen tasarrufla bu tahmini karşılaştırarak, ne kadar fazla veya eksik tasarruf yapıldığını hesaplıyorlar. Fazla tasarruf yapıldığında, fazla tasarruf havuzuna para eklendiği varsayılıyor.

Bu yönteme göre, fazla tasarrufların Haziran 2023 itibarıyla 1,5 trilyon ABD dolarının üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, harcanabilir gelirin yaklaşık yüzde 7’sine denk geliyor. Bu da tüketicilerin harcamalarını artırmaya devam etmelerine olanak sağlıyor.

Tüketici Harcamalarının Büyümesini Etkileyen Diğer Faktörler

Fazla tasarrufların ne kadarının kaldığı önemli bir soru olsa da, tüketici harcamalarının büyümesini etkileyen tek faktör değil. Hane halkı bilançoları tarihsel olarak güçlüdür. Net servetin harcanabilir gelire oranı tarihin en yüksek seviyesine yakın. Hane halkı borcunun gelire oranı son 20 yılın en düşük seviyesinde. Borç servisi ödemeleri de düşüktür. Bu faktörler, hane halkının harcama kapasitesini artırır.

Ayrıca, ücretler ve istihdam da artmaya devam ediyor. Reel ücretler, enflasyondan daha hızlı artıyor. İstihdam seviyesi de pandemi öncesi seviyeye yaklaşıyor. Bu faktörler, hane halkının harcama isteğini artırır.

Sonuç olarak, fazla tasarruf hacmi ne olursa olsun, harcamalarda sürekli büyüme beklemek için pek çok neden var. Tüketici harcamaları, ABD ekonomisinin büyümesinin ana motoru olmaya devam edecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu