google-site-verification=A87PosubcSTDO2a9r_X0e-JxuYINZDky1x0_DXmsMCc Alkol Tüketimi Yüksek Tansiyon Riskini Artırıyor - haberbil.net
Genel

Alkol Tüketimi Yüksek Tansiyon Riskini Artırıyor

Alkol tüketimi kan basıncını nasıl etkiler? Yeni bir meta-analiz, alkol alımının yüksek tansiyon riskini artırdığını ortaya koyuyor. Bu makalede, araştırmanın sonuçlarını ve önemini öğrenin.

Yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde en önemli değiştirilebilir risk faktörlerinden biridir. Ancak alkol tüketimi kan basıncını nasıl etkiler? Yeni bir meta-analiz, alkol alımının kan basıncını artırdığını ve bu etkinin cinsiyet, bölge ve yaşam tarzı gibi faktörlere bağlı olmadığını gösteriyor.

Meta-analiz, Hypertension Journal’da yayınlandı ve sağlıklı yetişkinlerde alkol tüketimi ile kan basıncı seviyeleri arasındaki doz-yanıt ilişkisini belirlemek için yedi boylamsal tip vaka kohort veya kohort çalışmasının verilerini birleştirdi.

Araştırmacılar, çalışmanın başlangıcında alkol tüketimi ile zaman içindeki kan basıncındaki değişiklikler arasında önemli ölçüde pozitif ve lineer bir ilişki buldular. Başka bir deyişle, daha fazla alkol tüketenlerin kan basınçları daha fazla yükseldi.

Örneğin, hiç alkol tüketmeyenlere kıyasla günde 12 gram (yaklaşık bir kadeh şarap) veya 48 gram (yaklaşık dört kadeh şarap) alkol tüketenlerin ortalama sistolik kan basınçları sırasıyla 1.3 ve 4.9 mm Hg daha yüksekti. Diyastolik kan basınçları için sırasıyla 1.1 ve 3.1 mm Hg’lik karşılık gelen farklılıklar gözlendi.

Araştırmacılar, alkol tüketimi ile kan basıncındaki değişiklikler arasındaki ilişkinin cinsiyet ve bölgeye göre farklılık gösterdiğini de buldular. Erkeklerde alkol tüketimi ile hem sistolik hem de diyastolik kan basınçları arasında neredeyse doğrusal bir ilişki vardı. Kadınlarda ise alkol tüketimi ile diyastolik kan basıncı arasında ters bir U şeklinde bir ilişki vardı; yani çok az veya çok fazla alkol tüketen kadınların kan basınçları daha yüksekti.

Bölgesel olarak, Kuzey Amerikalılarda ve Asyalılarda alkol tüketimi ile hem sistolik hem de diyastolik kan basınçları arasında pozitif bir ilişki vardı. Avrupalılarda ise bu ilişki daha zayıftı.

Araştırmanın bulgularının sağlam olduğunu göstermek için, araştırmacılar sigara içme durumu ve vücut kitle indeksi gibi potansiyel karıştırıcı faktörleri kontrol ettiler. Bu faktörleri düzeltmeyen çalışmalar hariç tutulduktan sonra bile alkol tüketimi ile kan basınçları arasındaki pozitif ilişki değişmedi.

Araştırmacılar, alkol tüketiminin kan basıncını nasıl etkilediğinin tam mekanizmasının henüz bilinmediğini, ancak alkolün sempatik sinir sistemi aktivitesini, vazokonstriktör hormonları, inflamasyonu ve oksidatif stresi artırabileceğini ve vazodilatör nitrik oksit üretimini azaltabileceğini belirttiler.

Araştırmacılar, alkol tüketiminin kan basıncını yükselttiği ve bu etkinin doza bağımlı olduğu sonucuna vardılar. Bu nedenle, yüksek tansiyon riskini azaltmak için alkol tüketimini sınırlamak veya bırakmak gerektiğini önerdiler.

Bu meta-analiz, alkol tüketimi ile kan basıncı arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde inceleyen ilk çalışmadır. Bu çalışma, alkolün yüksek tansiyon üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, kardiyovasküler hastalıkları önlemede önemli bir rol oynayabilir.

Başa dön tuşu