Yerel Haberler

Aydın Çiftçileri Su Fiyatlarındaki Devasa Artışa Karşı Çıkıyor: İsyanın Detayları

Aydın'ın Çine ilçesinde çiftçiler, sulama suyu tarifelerindeki yüzde 625'lik artışa tepki gösteriyor. Evrim Karakoz, hükümeti eyleme geçmeye ve zamları geri çekmeye çağırıyor. Bu haberde, Aydın çiftçilerinin su krizi ve onların mücadelesi detaylıca inceleniyor.

Aydın’ın bereketli toprakları, yıllardır Türkiye’nin tarım ürünleri ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir role sahiptir. Ancak son zamanlarda, bölgenin üreticileri sadece doğal koşullarla değil, aynı zamanda ekonomik ve yönetimsel engellerle de mücadele etmek zorunda kaldı.

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un son açıklamaları, Çine ilçesine bağlı Karakollar ve Yolboyu mahallelerindeki çiftçilerin yaşadığı su krizini ve bu krizin ekonomik yansımalarını gözler önüne seriyor.

Su Krizinin Kökenleri: Tarife Tepkisi

Çine ilçesinin Karakollar ve Yolboyu mahallelerinde yaşayan çiftçiler, Koçarlı Sulama Birliği tarafından uygulanan ve birim başına 40 liradan 290 liraya yükseltilen sulama suyu ücretlerine büyük bir isyan içinde. Bölge çiftçileri, ata ve dededen kalan artezyen kuyuları ya da kendi imkanlarıyla açtıkları kuyulardan su çekiyorlar. Bu durum, devletin sunduğu bir hizmet olmaksızın yapılan bu fiyat artışlarını daha da kabul edilemez kılıyor.

Ekonomik Yıkım ve Üreticilerin Çaresizliği

Karakoz, yaptığı açıklamada hükümetin kötü ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi ve bu politikaların çiftçileri nasıl olumsuz etkilediğini vurguladı. Sulama suyuna yapılan yüzde 625 oranındaki zam, zaten maliyetlerin arttığı ve pandemi sürecinde ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde çiftçilerin yükünü daha da ağırlaştırıyor.

Çiftçiler Ne İstiyor?

Çiftçiler ve onların temsilcileri, tarife artışlarının derhal geri çekilmesini talep ediyor. Ayrıca, tarımsal desteklerin artırılması ve sulama projelerinde çiftçi lehine düzenlemeler yapılması gerektiğine inanıyorlar. Karakoz’un Tarım ve Orman Bakanına yaptığı çağrıda, çiftçilerin sesine kulak verilmesi ve adil bir tarife politikası izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzun Vadeli Çözümler ve Politik Yankılar

Türkiye’de tarım sektörü, sürdürülebilirlik ve çevresel faktörlerle her geçen gün daha fazla mücadele ediyor. Aydın’da yaşanan su fiyatı krizi, bu sorunların sadece bir yansıması. Uzmanlar, daha etkin su yönetimi politikaları ve çiftçilerin seslerinin politikada daha fazla yankılanması gerektiğini vurguluyorlar. Karakoz, hükümetin bu krizi çözme konusunda yetersiz kaldığını ve tarih tarafından olumsuz bir şekilde anılacağını öne sürüyor.

”AKP iktidarı kötü ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle perişan ettiği üreticilerimizi şimdi de susuzlukla tehdit ediyor. Özellikle, Aydın’da Çine ilçemize bağlı Karakollar ve Yolboyu mahallelerimizdeki üreticilerimiz Devlet Su İşlerine bağlı Koçarlı Sulama Birliğinin 40 liradan 290 liraya çıkardığı sulama paralarına isyan ediyor.

Burada üreticilerimiz atadan, dededen kalma artezyenden ya da kendi imkânlarıyla açtıkları kuyulardan çektikleri suyu kullanıyor yani hiç hizmet verilmeden çiftçimizden para alınıyor, yetmiyor, bir de yüzde 625 oranında zam yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanına çağrımızdır: Aydınlı çiftçilerimizin sesini duyun ve sulama paralarına yapılan fahiş zamları geri çekin. Aksi hâlde, tarih sizi üretici düşmanı bir iktidar olarak yazacak.”

Sonuç: Aydın’da Bir Umut Var mı?

Çiftçilerin bu zor zamanlarda seslerini duyurma çabası devam ederken, Evrim Karakoz gibi politikacıların desteği ile bir umut ışığı doğuyor. Ancak bu mücadelede, somut adımların atılması ve hükümet politikalarında gerçekçi değişiklikler yapılması gerekiyor. Aydın’daki çiftçiler, tarım topraklarını ve geleceklerini korumak için bir araya gelerek, seslerini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyorlar.

Bu krizin çözümü, sadece yerel değil, ulusal düzeyde de yankı bulması gereken bir konu. Çiftçilerin ve onların haklarının korunması, Türkiye’nin tarımsal geleceği için kritik öneme sahip. Ancak bu zorlukların üstesinden gelinip gelinmeyeceği, önümüzdeki dönemde atılacak adımlara bağlı olacak.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu