Ekonomi

Hindistan’a doğrudan yabancı yatırım azalıyor: Nedenleri ve sonuçları

Hindistan’a gelen doğrudan yabancı yatırımın neden düştüğünü ve bunun ekonomik sonuçlarını öğrenin. Hindistan hükümetinin daha fazla yatırım çekmek için neler yaptığını ve bunun yeterli olup olmadığını okuyun.

Hindistan, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve son yıllarda güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Ayrıca, Çin ile Batı arasındaki gergin ilişki nedeniyle, birçok şirket için Çin’e alternatif olarak cazip bir yatırım destinasyonu olarak görülüyor. Ancak, son verilere göre, Hindistan’a gelen doğrudan yabancı yatırım (DYY) önemli ölçüde azaldı. Bu durum Hindistan’ın ekonomik potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesini engelleyebilir. Bu makalede, Hindistan’a gelen DYY’nin neden düştüğünü, bunun ekonomik sonuçlarını ve Hindistan hükümetinin daha fazla yatırım çekmek için neler yaptığını inceleyeceğiz.

DYY nedir ve neden önemlidir?

DYY, bir ülkeye başka bir ülkedeki şirketler tarafından yapılan uzun vadeli yatırımları ifade eder. DYY genellikle şirketlerin başka bir ülkede fabrika, ofis, araştırma merkezi veya iştirak kurması şeklinde gerçekleşir. DYY’nin önemi, sadece yatırım miktarı değil, aynı zamanda getirdiği faydalardır. DYY sayesinde, bir ülke yeni teknolojiler, beceriler, iş modelleri ve pazarlara erişim kazanabilir. Ayrıca, DYY istihdam, vergi geliri, ihracat artışı ve rekabet gücü gibi ekonomik katkılara da yol açabilir.

Hindistan’a gelen DYY neden azaldı?

Mart 2023’te sona eren mali yılda Hindistan’a gelen DYY önceki yıla göre %16,3 düştü. Ayrıca, kârların ülkeye geri dönmesini sağlayan net DYY de %27 düştü. Bu arada, Çin’deki risklerini azaltmak isteyen birçok şirketin Vietnam’a hızla yatırım yaptığı bildiriliyor.

Hindistan’a gelen DYY’deki düşüşün arkasında çeşitli faktörler olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Hindistan’ın ticaret politikası:

Hindistan’ın ticaret politikası hem tarife hem de tarife dışı engeller açısından oldukça korumacıdır. Hindistan’ın diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarının sayısı da sınırlıdır. Bu durum, Hindistan’ın ticaret ortaklarıyla olan ilişkilerini zayıflatmakta ve yabancı şirketler için maliyetleri artırmaktadır.

Hindistan’ın altyapısı:

Hindistan’ın altyapısı elektrik, ulaşım, iletişim ve lojistik gibi alanlarda ciddi eksiklikler göstermektedir. Bu durum, yabancı şirketler için iş yapmayı zorlaştırmakta ve verimliliği düşürmektedir.

Hindistan’ın sanayi düzenlemeleri:

Hindistan’ın sanayi düzenlemeleri yabancı şirketler için birçok kısıtlama ve zorluk içermektedir. Örneğin, yabancı şirketlerin belirli sektörlerde faaliyet göstermesi için yerli ortaklarla işbirliği yapması, yerel içerik oranlarını karşılaması veya hükümetten izin alması gerekmektedir. Ayrıca, yabancı şirketlerin vergi, çalışma, çevre ve tüketici koruma gibi konularda uyum sağlaması da zor olabilmektedir.

Hindistan’ın Çin politikası:

Hindistan, Çin’in artan etkisine karşı koymak için bazı önlemler almıştır. Bunlar arasında Çin’den gelen mallara yüksek tarifeler uygulamak, Çin menşeli uygulamaları yasaklamak veya Çin kaynaklı yatırımları denetlemek yer alıyor. Ancak bu tür önlemler farkında olmadan diğer ülkelerden gelen yatırımları da caydırıcı etkiye sahip olabilir. Örneğin, Hindistan’ın Çin menşeli uygulamaları yasaklaması, ABD merkezli Microsoft’un TikTok’u satın almasını engellemiş olabilir.

Hindistan hükümeti daha fazla yatırım çekmek için neler yapıyor?

Hindistan hükümeti, daha fazla DYY çekmek için çeşitli adımlar attığını iddia ediyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Kurumlar vergisi indirimi:

Hindistan hükümeti, yeni kurulan şirketlere %15, diğer şirketlere ise %22 oranında indirimli kurumlar vergisi oranları sunuyor. Bu oranlar Hindistan’ın rakiplerinden daha düşük seviyelerdedir.

Sübvansiyonlar ve teşvikler:

Hindistan hükümeti, belirli endüstrilere yönelik sübvansiyonlar ve teşvikler sağlıyor. Örneğin, elektronik üretimi, otomotiv sektörü, tekstil sektörü ve ilaç sektörü gibi alanlarda yatırım yapmak isteyen şirketlere vergi muafiyetleri, ucuz kredi, altyapı desteği ve üretim bağlı teşvikler sunuluyor.

Atma Nirbhar Bharat (Kendine Yeterli Hindistan):

Hindistan hükümeti, yerli üreticileri dış rekabetten korumayı amaçlayan bir girişim olan Atma Nirbhar Bharat’ı başlattı. Bu girişim kapsamında, yerli mal ve hizmetlere öncelik verilmesi, ithalata sınırlama getirilmesi ve yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu adımlar yeterli mi?

Hindistan hükümetinin attığı adımların bazı olumlu etkileri olabilir. Örneğin, kurumlar vergisi indirimi ve sübvansiyonlar sayesinde Hindistan daha cazip bir yatırım destinasyonu haline gelebilir. Ayrıca, Atma Nirbhar Bharat girişimi sayesinde Hindistan daha bağımsız ve kendine güvenen bir ekonomi olabilir.

Hindistan’ın ticaret politikası, altyapısı, sanayi düzenlemeleri ve Çin politikası:

Hindistan hükümetinin attığı adımlar, yukarıda belirtilen sorunları tam olarak çözmeye yetmeyebilir. Hindistan’ın ticaret politikası, altyapısı, sanayi düzenlemeleri ve Çin politikası, yabancı şirketler için hala ciddi engeller oluşturmaktadır. Hindistan, ticaret ortaklarıyla daha iyi ilişkiler kurmak, altyapısını iyileştirmek, sanayi düzenlemelerini basitleştirmek ve Çin ile diyalog kurmak için daha fazla çaba göstermelidir.

Atma Nirbhar Bharat’ın olası dezavantajları:

Hindistan hükümetinin yerli üreticileri korumaya yönelik girişimi olan Atma Nirbhar Bharat’ın da bazı olası dezavantajları vardır. Bu girişim, Hindistan’ı dış dünyadan izole edebilir, tüketiciler için fiyatları artırabilir, verimsiz işletmeleri destekleyebilir ve yenilikçiliği azaltabilir. Ayrıca, bu girişim Hindistan’ın küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu zorlaştırabilir ve uluslararası işbirliğini engelleyebilir.

Sonuç

Hindistan’a gelen DYY’nin azalması, Hindistan’ın ekonomik potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesini engelleyen bir sorundur. Hindistan hükümeti, daha fazla DYY çekmek için çeşitli adımlar atmıştır. Ancak bu adımlar yeterli değildir. Hindistan, ticaret politikasını liberalleştirmek, altyapısını geliştirmek, sanayi düzenlemelerini kolaylaştırmak ve Çin ile ilişkilerini iyileştirmek için daha fazla reform yapmalıdır. Ayrıca, Atma Nirbhar Bharat girişiminin olası dezavantajlarını dikkate almalı ve yerli üreticileri korurken dış rekabete de açık olmalıdır. Böylece, Hindistan hem yabancı hem de yerli yatırımcılar için daha cazip bir yatırım destinasyonu haline gelebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu