Genel

Işık Ercan’dan Tarihi Mirasın Korunması Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti döneminde gerçekleştirilen tarihi restorasyon çalışmaları ve İstanbul’un simge yapılarının korunmasına dair İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan’ın değerlendirmeleri, Türkiye'nin kültürel mirasına verdiği önemi ortaya koyuyor.

Türkiye’nin tarihî ve kültürel dokusunu koruma ve yeniden canlandırma çabalarında önemli bir dönemeç olan son yirmi bir yılda, AK Parti hükümetinin liderliğinde 5.500 ecdat yadigârı eserin restorasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, bu başarıları ve Türkiye’nin vakıfların tarihsel rolünü ele alan bir konuşma yaptı. Milletvekili Ercan’ın ifadeleri, ülkenin kültürel mirasını koruma konusundaki kararlılığını vurgularken, aynı zamanda uluslararası alanda barış ve tarihi mirasın korunması mesajı veriyor.

Tarihi Mirasın Korunması: Bir Milli Görev

1996 ile 2002 yılları arasında, yalnızca 56 tarihi eserin restorasyonunun yapıldığı Türkiye’de, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte bu sayıda ciddi bir artış yaşandı. Ercan, “Gönül coğrafyamızda 5.500 ecdat yadigârı eserin yeniden hayata kazandırılması şüphesiz büyük bir başarıdır,” diyerek, yapılan çalışmaların önemini anlatıyor. İstanbul’un tarihi dokusuna hayat veren Kariye Camisi, Kasımpaşa Mevlevihanesi ve Terra Santa Klisesi gibi eserler, bu projelerin parlayan yıldızları olarak öne çıkıyor.

Bu yapılar, sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin kültürel ve tarihi zenginliğini yansıtan, geçmişten günümüze uzanan köprüler olarak değerlendiriliyor. Ercan, bu eserlerin restorasyonunun yalnızca tarihi korumakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel kimliği güçlendiren bir araç olduğunu vurguluyor.

Vakıfların Rolü ve Tarihi İnşa

Vakıflar, Osmanlı döneminden bu yana Türkiye’nin sosyal ve kültürel yaşamında merkezi bir rol oynamıştır. Milletvekili Ercan’a göre, vakıflar “şehirlerimizin imarı için önemli birer köprü” olarak tanımlanabilir. Ercan, vakıfların halka hizmet etme geleneğinin, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması yoluyla sürdürüldüğünü belirtiyor.

Uluslararası Mesajlar ve Kültürel Diplomasi

Kariye Camisi ve diğer restorasyon projeleri, aynı zamanda uluslararası arenada Türkiye’nin tarihi mirasa verdiği önemi göstermesi açısından da önemli. Ercan, bu tür projelerin, özellikle Ortadoğu’da devam eden çatışmalara karşı barış ve kültürel mirasın korunması yönündeki mesajları güçlendirici bir nitelik taşıdığını ifade ediyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi;

Vakıflarımız tarihimiz boyunca şehirlerimizin imarı için önemli birer köprü olmuş, halkımıza hizmet etmek için vazgeçilmez rol oynamıştır. AK PARTİ öncesi 1996-2002 yılları arasında yalnızca 56 tarihî eserin onarıldığı göz önüne alınırsa son yirmi bir yılda gönül coğrafyamızda 5.500 ecdat yadigârı eserin yeniden hayata kazandırılması şüphesiz büyük bir başarıdır. Tamamlanan bu eserler arasında İstanbul’umuzun da tarihî dokusunu canlandıran önemli yapılardan “İkinci Ayasofya” diye anılan Kariye Camisi, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Terra Santa Klisesi gibi eserler bugün Gazze’de tüm insanlığı ve tarihi yok eden zalim İsrail’e karşı birer ders niteliğindedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu