google-site-verification=A87PosubcSTDO2a9r_X0e-JxuYINZDky1x0_DXmsMCc İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den Ulaşım ve Altyapıya Dair Önemli Çağrılar - haberbil.net
Yerel Haberler

İzmir Milletvekili Ümit Özlale’den Ulaşım ve Altyapıya Dair Önemli Çağrılar

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye'nin ulaşım ve altyapı yatırımlarını artırması gerektiğini ve Yeşil Mutabakat’a uyum sürecine dair ciddi endişelerini dile getirdi. Özlale'nin açıklamaları, ülkenin bu kritik konulardaki yeterlilik durumunu masaya yatırıyor.

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türkiye’nin ulaşım ve altyapı sektörlerindeki yatırımlarının mutlaka artırılması gerektiğini vurgulayarak, bu alanlardaki mevcut durumun Türkiye için bir fırsat penceresi olduğunu ifade etti. Özlale, geçtiğimiz dönemde yapılan bütçe görüşmelerinde bu sektörlerin bütçeden aldığı payın giderek azaldığına dikkat çekti. Milletvekili, bir “iyi bütçeci” olarak bu durumu üzüntüyle karşıladığını ve bu trendin tersine çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Yeşil Mutabakat ve Türkiye’nin Hazırlık Durumu

Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok global güç tarafından desteklenen, çevresel sürdürülebilirlik adına atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak Özlale, Türkiye’nin bu anlaşmaya ne kadar hazır olduğu konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu dile getiriyor. Milletvekili, özellikle Yeşil Mutabakat’ın tehdit ettiği sektörlerdeki dönüşüm için bütçeden ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu eleştirdi. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası alandaki taahhütlerini yerine getirme kapasitesini sorgulamakta.

Adil Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma

Özlale’nin gündeme getirdiği bir diğer önemli konu ise adil dönüşüm. Özellikle belli başlı sektörlerden çıkış yaparak, bu sektörlerin yoğun olduğu şehirlerin, örneğin Zonguldak’ın, yeniden yapılanması gerektiğini vurguluyor. Ancak Türkiye’nin adil dönüşüm projelerine bütçeden yeterli kaynak ayırmadığına dair eleştirilerde bulunuyor. Milletvekili, uluslararası anlaşmalar ve çevresel taahhütler çerçevesinde bu tür dönüşümlerin elzem olduğunu, fakat kaynak ayrılmasında yaşanan sıkıntıların bu geçiş sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

Geleceğe Bakış

Türkiye’nin stratejik konumundan ve coğrafi avantajlarından yararlanarak uluslararası arenada daha etkin bir rol oynaması mümkün. Ancak bu potansiyelin gerçekleşebilmesi için altyapı, ulaşım, çevresel sürdürülebilirlik ve adil dönüşüm gibi kritik alanlarda yapısal iyileştirmelerin ve yatırımların hızlandırılması gerekiyor. İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin bu konudaki açıklamaları, mevcut durumun sadece bir değerlendirmesini yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bu alanlarda yapılması gerekenleri de gözler önüne seriyor.

Milletvekili, Türkiye’nin bu konularda gösterdiği çabaların sadece mevcut sorunları çözmekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin geleceğine yönelik sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturması gerektiğini vurgulamakta. Bu, hem iç politikada hem de uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin elini güçlendirecek stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli.

Konuya ilişkin Özlale şu bilgilendirmelerde bulundu;

Ulaştırma ve altyapıyla ilgili yatırımların mutlaka arttırılması lazım, Türkiye’nin bu eşsiz fırsatı mutlaka kullanması lazım. Fakat geçtiğimiz dönem bütçe konuşmalarında da ben burada vurguladım, iyi bir bütçeci olarak şunu görüyorum, üzülerek görüyorum ki ulaştırma ve altyapı programlarının bütçe içerisindeki payı maalesef düşüyor. Dolayısıyla bizim bir yandan ulaştırma ve altyapı programlarına bütçeden ayırdığımız pay düşerken öbür taraftan da orta kuşak gibi Türkiye’yi bir üst seviyeye taşıyacak olan projelere ne kadar kaynak ayıracağımız başlı başına bir soru işareti.

Başka konular da var Türkiye’nin mutlaka çözüm üretmesi gereken uluslararası anlaşmalarla ilgili, mesela önümüzde bir Yeşil Mutabakat var. Türkiye Yeşil Mutabakat’a ne kadar hazır? Yeşil Mutabakat’ın tehdit ettiği sektörlerdeki dönüşüme biz pay ayırıyor muyuz bütçeden? Maalesef, bütçe rakamlarına baktığımız zaman orada da herhangi somut bir iyileştirme görmüyoruz yani uluslararası anlaşmalardan bahsederken Türkiye’nin ihracatının yarısının yapıldığı Avrupa Birliğinin Yeşil Mutabakat’ına Türkiye’nin ne kadar hazır olduğuyla ilgili kocaman bir soru işareti var.

Mesela adil dönüşüm. Belli sektörlerden çıkmamız lazım, o sektörlere ev sahipliği yapan şehirlerin tekrardan bir dönüşüme uğraması lazım, mesela Zonguldak gibi. Peki, biz bu adil dönüşümü yapmak için bütçeden pay ayırıyor muyuz? Maalesef onu da ayıramıyoruz. Dolayısıyla uluslararası anlaşmaları konuşmak güzel, Türkiye’nin bu eşsiz coğrafyasının kendisine sağladığı avantajlardan bahsetmek hoş fakat bütçede bu tür projelere ayrılan kaynaklara baktığımız zaman kocaman bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Başa dön tuşu