google-site-verification=A87PosubcSTDO2a9r_X0e-JxuYINZDky1x0_DXmsMCc Tarımın Çöküşü: Türkiye'de Küçük Üreticiler ve Neoliberal Politikaların Etkisi - haberbil.net
Gündem

Tarımın Çöküşü: Türkiye’de Küçük Üreticiler ve Neoliberal Politikaların Etkisi

Türkiye tarım sektörü, neoliberal politikalar nedeniyle büyük bir kriz içinde. Küçük üreticilerin yok olması, büyük şirketlerin pazarı ele geçirmesi ve halk sağlığı tehdit altında. Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın bu konuda yaptığı çarpıcı açıklamaları keşfedin.

Türkiye tarım sektörü, son yıllarda neoliberal politikaların etkisiyle büyük bir çöküş yaşadı. Mersin Milletvekili Perihan Koca’nın yaptığı açıklamalara göre, bu politikalar küçük üreticilerin yok olmasına, tarımın büyük şirketlerin eline geçmesine ve köyden kente yoğun göçlere neden oldu. Tarım Üretici Fiyat Endeksi’nin şubattan marta yüzde 5, geçen yıldan bu yıla ise yüzde 61 artması, bu çöküşün somut göstergelerinden sadece biri.

Neoliberal Politikaların Tarıma Etkisi

Neoliberal politikalar, tarımda şirketlerin önünü açarken, küçük üreticilerin üretim yapma koşullarını ortadan kaldırdı. Sonuç olarak, küçük çiftçilerin çözülüşü, kırsal bölgelerin boşalması ve kentlere ucuz iş gücünün veya işsiz nüfusun yığılması gibi olumsuz sonuçlar doğurdu. Bu süreç, milyonlarca insanın büyük kentlere göç etmesine ve kentsel altyapıların zorlanmasına yol açtı.

Tarımda Şirketleşmenin Getirdiği Tehlikeler

Tarım sektörü, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en tehlikeli sektörlerden biri haline geldi. Tarım işçilerini taşıyan servislerin sürekli kazalarla gündeme gelmesi, pestisit ve herbisitlerin yoğun kullanımı işçi sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Ayrıca, bu kimyasallar gıda güvenliğini ve halk sağlığını da tehlikeye atıyor. Sofralara ulaşan sebze ve meyveler, yoğun ilaç kalıntıları içeriyor ve bu durum milyonlarca insanın sağlığını riske atıyor.

Sürdürülebilir Tarım İçin Çözüm Önerileri

Perihan Koca, tarım üretiminin planlı bir şekilde yapılabileceğini ve kır ile kent nüfusunun dengelenebileceğini vurguluyor. Sürdürülebilir bir tarım, geleneksel çiftçiliğin deneyimlerinden yararlanarak, üreticilere emeğinin karşılığını garanti edecek yöntemlerle ve devletin küçük üreticileri teşvik etmesiyle mümkün olabilir. Ayrıca, büyük şirketlerin sıkı denetim ve kısıtlamalara tabi tutulması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç

Türkiye tarım sektörü, neoliberal politikalar nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor. Küçük üreticilerin yok olması, büyük şirketlerin tarımı ele geçirmesi ve halk sağlığının tehlikeye girmesi, bu krizin başlıca sonuçları arasında yer alıyor. Mersin Milletvekili Perihan Koca’nın bu konudaki açıklamaları, tarımın sürdürülebilirliği ve küçük üreticilerin korunması için alınması gereken önlemleri gözler önüne seriyor.

Tarımın geleceği için atılacak adımlar, hem kırsal hem de kentsel alanlarda yaşayan milyonlarca insanın yaşam koşullarını iyileştirebilir ve daha adil bir üretim sistemi oluşturabilir.

Başa dön tuşu