Gündem

Türkiye’nin Tarım Sorunlarına Acil Çözüm Gerekiyor

Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, tarımın millî güvenlik meselesi olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin tarım politikalarında acil reformlar yapılması gerektiğini belirtti. Tarımın üretim ve ihracat odaklı olması gerektiğine dikkat çekti.

Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, son konuşmasında tarımın Türkiye için bir millî güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin verimli toprakları ve geniş tarım potansiyeline rağmen, çiftçilerin ve gıda fiyatlarının karşı karşıya olduğu sorunların büyüklüğüne dikkat çekti. Türkiye’nin tarımda kendi kendine yetebilecek kapasitede olduğunu, hatta fazlasını ihraç edebileceğini vurgulayan Kılıç, ithalata dayalı politikaların tarım sektörünü zayıflattığını ifade etti.

Gıda Enflasyonunda Dünya Lideriyiz

Avrupa ve OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda birinci, dünya çapında ise beşinci sırada olduğumuzu belirten Kılıç, bu durumun çözümü için millî bir tarım anlayışının benimsenmesi gerektiğini savundu. Millî tarım anlayışının ithalatı değil, üretimi ve ihracatı önceleyen bir yaklaşım olması gerektiğini vurguladı. Bu anlayış, temel ürünlerden tohumlara kadar her alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Çiftçilerin Durumu ve Destek Yetersizliği

Kılıç, artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin ya üretimi durdurmak zorunda kaldığını ya da borçlanarak üretim yapmaya çalıştığını belirtti. Çiftçilere kanunla belirlenen desteklerin verilmediğini ve doğal afetler sonrası zararlarının telafi edilmediğini ifade etti. 2024’ün ilk üç ayında faize harcanan 250 milyar TL’ye karşılık, çiftçilere sadece 24 milyar TL destek verildiğini açıkladı. Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçlarının Mart ayında 14,2 milyar lira artarak 651,7 milyar liraya ulaştığını ve ödenemeyen borçların 2,3 milyar liraya yaklaştığını belirtti.

Hayvancılıkta Azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, büyük ve küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir azalma olduğuna dikkat çeken Kılıç, 2021 yılında 75 milyon 555 bin olan hayvan varlığının 2023’te 68 milyon 946 bine düştüğünü belirtti. Tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getiren politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, ithalatın çözüm olmadığını, çözümün ülke genelinde üretimi artırmak olduğunu ifade etti.

Gerek komisyonda gerekse de bizzat bu kürsüde sıklıkla ifade ettiğimiz bir husus vardır: Tarım bir millî güvenlik meselesidir. Türkiye’miz bir tarım ülkesidir ve tarımda hem kendisine yetebilecek hem de fazlasını ihraç ederek kalkınabilecek bir potansiyeli taşımaktadır. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili, dört bir yanında ise envaiçeşit bakliyat, sebze ve meyvenin yetiştirilebileceği verimli topraklara sahip bir ülkedir. Bu zengin potansiyele rağmen çiftçimize, üreticimize ve gıda fiyatlarına şöyle bir bakınca çok acı bir tablo ile karşılaşıyoruz.

Çiftçilerimiz feryat ediyor, gıda fiyatları cep yakıyor. Üretime yönelik adımların atılması gerektiği yerde ithalatla yaraya tuz basılıyor. Avrupa ve OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda 1’inci, dünya çapında ise gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 5’inci ülke konumundayız.

Enflasyonu önleyebilmek için acilen millî bir tarım anlayışını tatbik etmek zorundayız. Millî tarım anlayışı, ithalatı değil, her alanda üretimi ve ihracatı önceleyen bir tarım anlayışıdır. Millî tarım anlayışı, temel ürünlerden tohumlara kadar her alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir tarım anlayışıdır.

Değerli milletvekilleri, çiftçilerimiz artan maliyetlerden dolayı ya üretimi durdurmak zorunda kalıyor ya da borçlanarak üretmeye çalışıyor. Çiftçilerimize kanunun belirlediği destekleri vermediğiniz gibi, sel ve fırtına gibi afetler sonucunda zarar görünce de ne yazık ki zararlarını telafi etmiyorsunuz. Bakınız, bu yılın sadece ilk üç ayında faize harcanan miktar 250 milyar TL iken çiftçiye yapılan destek sadece 24 milyar TL civarında kalmıştır.

Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları martta önceki aya göre 14,2 milyar lira daha artarak 651,7 milyar liraya yükseldi. Tarım sektörünün vadesinde ödeyemediği için bankaların takibe aldığı kredi borçları mart sonunda 2,3 milyar liraya yaklaştı.

Hayvan varlığımız hızla azalmaktadır. TÜİK’in verilerine göre Türkiye genelinde toplam büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 2021’de 75 milyon 555 bin, 2022’de 73 milyon 289 bin, 2023te ise 68 milyon 946 bin baş oldu. Ülkemizde tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getiren politikalardan artık vazgeçilmesini bekliyoruz. İthalat çözüm değildir; çözüm, üretimi ülkemiz sathında gerçekleştirebilmektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu