Gündem

Yeni Gümrük Vergileri ve Muafiyetler: 4458 Sayılı Kanun Değişiklikleri Yürürlüğe Giriyor

Türkiye, küçük paketler ve medikal ürünler için gümrük vergilerini güncelledi. Elektrikli araçlar ve savunma sanayii eşyaları da dahil olmak üzere yeni muafiyetler getirildi. Detaylar haberimizde.

Resmi Gazete’de yayımlanan “4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile gümrük vergileri ve muafiyetlerde önemli değişiklikler yapıldı. Kararda belirtilen yeni düzenlemeler, özellikle küçük paketler ve medikal ürünler üzerinde yoğunlaşıyor.

Küçük Paketlere Uygulanacak Vergi Oranı Arttı

Posta veya hızlı kargo yoluyla AB ülkelerinden Türkiye’ye gelen ve ticari olmayan, 150 avro değerini aşmayan eşyalara uygulanan vergi oranı %20 olarak güncellendi. Daha önce %18 olan bu oran, tüketiciler üzerindeki mali yükü artıracak. Ayrıca, kıymeti 1500 avroyu geçmeyen medikal ürünler için de aynı vergi oranı geçerli olacak.

Savunma Sanayii ve Engelli Vatandaşlara Özel Muafiyetler

Kararla birlikte, milli savunma ve iç güvenlik amacıyla kullanılacak eşyalara yönelik düzenlemeler de yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek amacıyla kurulan vakıflar veya Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait şirketler adına ithal edilen savunma eşyaları, onaylı liste şartıyla muafiyet kazanacak.

Bunun yanı sıra, engelli vatandaşların kullanımı için özel tertibatlı elektrikli motorlu araçlar da gümrük muafiyeti kapsamına alındı. Bu hamle, teknolojik gelişmeler ve vatandaş talepleri doğrultusunda yapıldı.

Antrepo İşlemlerine Yönelik Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile antrepo işlemleri sıkı bir düzenlemeye tabi tutuldu. Antrepo içi ve dışı işlemler için elleçleme izni başvuru süreci, başvurunun sonuçlandırılması esaslarıyla netleştirildi. Ayrıca, antrepo işleticileri tarafından verilen teminat tutarları ve gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlil ücretleri de güncellendi.

Avrupa Birliği Eşya Sınıflandırması Tebliğleri

Aynı zamanda, Avrupa Birliği Komisyonu’nun eşya sınıflandırması kararlarına uyum sağlamak amacıyla iki ayrı Gümrük Genel Tebliği de yayımlandı. Bu tebliğler, özellikle ithalat ve ihracat işlemleri sırasında uygulanacak sınıflandırma standartlarını belirliyor.

Sonuç

Bu değişiklikler, Türkiye’nin gümrük politikalarında önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Yeni vergi oranları ve genişletilen muafiyetler, hem tüketiciler hem de işletmeler açısından önemli etkiler yaratacak. Özellikle savunma sanayii ve engelli vatandaşlara yönelik muafiyetler, toplumsal ve ekonomik faydalar sağlaması bekleniyor. Tüm bu düzenlemeler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek ve ilgili tarafların yeni kurallara uyum sağlaması gerekecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu