Gündem

Yeşil Sol Parti’den Kamuda Mülakat Tepkisi

Yeşil Sol Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, kamuda mülakat sisteminin kaldırılmasını ve liyakatin esas alınmasını istedi. Altın, AKP’nin seçim vaatlerini tutmadığını ve deprem bölgesindeki mağduriyetleri görmezden geldiğini söyledi.

Yeşil Sol Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kamuda mülakat sisteminin kaldırılmasını ve liyakatin esas alınmasını istedi. Altın, AKP’nin seçim vaatlerini tutmadığını ve deprem bölgesindeki mağduriyetleri görmezden geldiğini söyledi.

Kamuda Mülakat Mağduriyeti

Altın, konuşmasının başında, liyakatsiz müzakereler sebebiyle intihara sürüklenen atanamayan bütün kamu personellerini rahmetle andı. Kamudaki atama usul ve esaslarının belli bir standarda sahip olmamasından, keyfî uygulamalardan ve mülakat yönetiminin standardizasyon problemleri sebebiyle bir çok hak ihlaline sebep olduğunu, mağduriyetine yol açtığını pek çok platformda dile getirdiklerini belirtti.

Altın, erken cumhuriyet döneminden itibaren her iktidarın, bürokrasisi başta olmak üzere, kamunun tüm kademelerinde kadrolaşma çabasına girdiğini, bunun literatürdeki adının da “Nepotizm” olduğunu hatırlattı. Nepotizmin, akraba, eş, dost ve yandaş kayırma manasına geldiğini vurgulayan Altın, AKP Hükûmeti’nin nepotizm örnekleriyle birçok kez karşı karşıya getirildiğini ve bunların saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

Altın, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte nepotizmin en üst seviyeye çıktığını, bazı bakanlıklarda bürokrasideki atama süreçlerinde belli bir tarikata veya cemaate üye olmadan atama yapılmadığını, bunun bir ön koşul olarak öne sürüldüğünü de medyadan takip ettiklerini kaydetti.

Altın, 15 Temmuz itibarıyla OHAL süreciyle birlikte kamuda mülakatların gündeme getirildiğini ancak hukuki olarak OHAL son bulsa bile bu pratikte kendini sürdürmeye devam ettiğini, mülakat sisteminin olağan ve sürekli bir hâle getirildiğini söyledi. Altın, mülakat uygulamasının yapısal bir sorun hâline geldiğini ve kamuda işini ehline vermekten ziyade nepotizmin, kayırmacılığın iyice ayyuka çıkmasına sebep olduğunu dile getirdi.

AKP’nin Tutmadığı Vaatler

Altın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerini sıraladığında seçim beyannamesinin tanıtımının ilk cümlelerinde aslında kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağını söyleyerek kamuda mülakatları kaldıracağının müjdesini verdiğini hatırlattı.

Altın, geçtiğimiz haftalarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ne dediğine dikkat çekti. Tekin’in kamuda öğretmen atamalarında mülakat uygulamasının devam edeceğini ve mülakat gibi mülakat yapılacağını söylediğini aktaran Altın, bu mülakat gibi mülakatın ne olduğunu bilmediklerini, geçerliliğinin, güvenilirliğinin kapsamının ne olduğuna dair hiçbir fikirlerinin olmadığını belirtti. Altın, AKP’nin seçim öncesi verdiği vaatlerin birer birer tersini yapmaya başladığını söyledi.

Altın, tutmadıkları sözlerin sadece mülakat sistemiyle ilgili olmadığını, deprem bölgesinde seçim öncesinde ziyaret ettikleri yerlerde verdikleri sözlerin hiçbirinin bugün orada bir karşılığının olmadığını gördüklerini ifade etti. Altın, kışın gelmesine rağmen deprem için, deprem bölgesi için verdikleri sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kendi gözleriyle gördüklerini, bunu yurttaşların da sorduğunu, kendilerinin de AKP’ye sorduğunu kaydetti.

Yeşil Sol Parti’nin Talepleri

Altın, Yeşil Sol Parti olarak mülakatın, nepotizmin, kayırmacılığın son bulması gerektiğini, liyakatin, adaletin kamudaki atamalarda esas olarak kabul edilmesini, atama usullerinin yeniden belirlenmesini bir kez daha söyledi. Altın, buradan bütün kamu emekçilerini, emekçileri selamladı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu